skip to Main Content

W BIO-MED świadczymy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami, polegającą na zbieraniu, transportu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie całego kraju.

Firma BIO-MED jest certyfikowanym członkiem:

  • Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
  • Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”

Jakość świadczonych przez nas usług odpowiada standardom unijnym. Działamy w oparciu o decyzje uzyskane od właściwych organów administracji państwowej.
Działając w branży ochrony środowiska od 2001 roku firma BIO-MED zdobyła znaczący udział w rynku odpadów przemysłowych oraz stała się liczącym partnerem dla polskich firm w zakresie gospodarki odpadami. Oferta firmy jest ciągle dostosowywana do oczekiwań klientów.

BIO-MED zaufało już wiele firm, ich lista stale rośnie. Swoją pozycję firma buduje opierając się na wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze.

Działamy w branży ochrony środowiska w kraju od 2001 roku zdobywając znaczący udział w rynku odpadów, a Bio-Med stał się liczącym partnerem dla polskich firm w zakresie gospodarki odpadami.

Back To Top
Search