skip to Main Content

Korzystając z naszej oferty możecie Państwo uzyskać uprawnienia operatora takich urządzeń jak :

  • podesty ruchome (zwyżki)
  • żurawie przenośne (HDS)
  • wózki jezdniowe specjalistyczne
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – ogólnego przeznaczenia
  • suwnice – sterowane z kabiny oraz poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo)
  • inne urządzenia transportu bliskiego według zlecenia

Kursy w OKiB BIO-MED realizowane są na podstawie szczegółowych programów szkolenia zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zakończone są egzaminem przed Komisją UDT, dlatego oprócz zaświadczenia o ukończeniu kursu, uczestnicy po zdanym egzaminie, otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii wydane przez UDT.

Oprócz zaplecza dydaktycznego posiadamy własny park maszyn, co pozwala nam obniżyć koszty szkolenia, a Państwu zaoszczędzić pieniądze – ceny szkoleń w Ośrodku Kształcenia i Badań BIO-MED są bardzo konkurencyjne.
*w najbliższym okresie uruchamiamy kształcenie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Osoba do kontaktu:
Bartosz Leżoń
Tel.: 728 502 657
e-mail: bartosz.lezon@biomedplus.com.pl

Back To Top
×Close search
Search