skip to Main Content

Rekultywacja terenów zdegradowanych, wyrobisk, wysypisk śmieci, składowisk odpadów w celu przywrócenia ponownej wartości użytkowej. Opróżnianie lagun osadowych i rekultywacja – nasadzenia.

Back To Top
×Close search
Search