Skip to content

Co nowego u nas?
Projekt: „Wdrożenie wyników B+R dot. Produkcji innowacyjnych nawozów organiczno-mineralnych FENIKS w firmie BIO-MED Sp. z o.o.”, nr POPW.01.03.01-06-0030/20-00, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażania innowacji przez MŚP. Celem projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnego organiczno-mineralnego nawozu FENIKS na bazie osadów ściekowych i popiołów drzewnych, wzbogaconych o mikroorganizmy stymulujące biologię gleby.
Projekt „Opracowanie innowacyjnego, niskoemisyjnego i wysokokalorycznego paliwa o stałych i powtarzalnych parametrach w oparciu o materiał RDF” nr POIR.02,03,02-26-0029/20 ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Celem projektu jest opracowanie znacząco ulepszonego produktu z oferty Bio-Med (innowacyjnego z RDF) wraz z opracowaniem ulepszonej technologii jego produkcji, tak aby było możliwe spełnienie wszystkich ustawowych kryteriów utraty kodu odpadu i uzyskania statutu produktu recyklingowego.
Back To Top
Search

ODBIÓR ODPADÓW

Odbieramy różne rodzaje
odpadów do przetworzenia