Skip to content

Więcej paliwa alternatywnego to mniej odpadów

W dzisiejszym wydaniu Echo Dnia ukazał się artykuł: Więcej paliwa alternatywnego to mniej odpadów w którym dowiecie się Państwo co robimy z odpadami min. plastik, metal, papier, które nie nadają się do ponownego recyklingu w wyniku czego powstaje RDF czyli paliwo alternatywne.
RDF jest źródłem czystej ekologicznie i opłacalnej ekonomicznie energii. Paliwo cechuje się dużą kalorycznością zbliżoną do węgla.

Nasz plan „na jutro” zakłada wprowadzenie RDF do fabryk i zakładów pracy w postaci produktu opałowego do pieców centralnego ogrzewania.

Życzymy miłej lektury!

Chcesz dowiedzieć się więcej >>

Back To Top
Search