Skip to content

Certyfikat PN-EN ISO 14001

Miło nam ogłosić, że spółka Bio-Med w grudniu 2020 roku uzyskała Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie:

Zbieranie i sortowanie odpadów opakowaniowych zmieszanych oraz produkcja paliwa alternatywnego RDF.

Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie przedsiębiorców i organizacji w realizacji planowanych działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb społeczno-ekonomicznych.

Bio-Med Sp. z o.o. deklaruję dbałość o ochronę środowiska w całym obszarze swojej działalności i stawia ją, jako element harmonijnego zarządzania Spółką, na równi ze spełnieniem wymagań co do jakości działań w zakresie zagospodarowania odpadów.

Back To Top
Search