Skip to content

Certyfikat KZR INiG

Miło nam ogłosić, że spółka Bio-Med Sp. z o.o. w marcu 2022 roku uzyskała kolejny Certyfikat Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG (KZR INiG) w zakresie:

Pierwszy punkt skupu innych odpadów/ pozostałości z magazynowaniem i bez magazynowania.
Handel z magazynowaniem i bez magazynowania.
Produkcja paliw stałych (pochodzących z biomasy).

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz kolejną 2018/1984 z dnia 13 grudnia 2018 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji.

Back To Top
Search