Skip to content

Wiosenne sadzenie kukurydzy

BIO-MED Sp. z o.o. we współpracy z Gospodarstwem Rolnym „Sikora” zorganizowała kolejną akcję pod hasłem: „Wiosenne sadzenie kukurydzy”. W dniu dzisiejszym nasze Pokazowe Gospodarstwo Rolne „Sikora” w Odrowążu odwiedziła najmłodsza grupa przedszkolaków z Przedszkola Montessori Kielce.

Dzieci mogły na własne oczy zobaczyć jak przebiegają wiosenne prace rolników przy siewie kukurydzy. Była to również okazja do poznania m.in. maszyn rolniczych – pług, traktor, siewnik.

Zajęcia miały również na celu przybliżyć przedszkolakom temat polskiej wsi ponieważ spora cześć z nich nie ma bezpośredniego kontaktu ze wsią.
Agrozajęcia zachwyciły dzieci.
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i bardzo dziękujemy za płynące podziękowania.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

Back To Top
Search