Skip to content

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015

Miło nam ogłosić, że spółka Bio-Med. Sp. z o.o. w grudniu 2022 roku uzyskała Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie:

Zbieranie i sortowanie odpadów opakowaniowych zmieszanych oraz produkcja paliwa alternatywnego RDF.

Bio-Med Sp. z o.o. deklaruję dbałość o ochronę środowiska w całym obszarze swojej działalności i stawia ją, jako element harmonijnego zarządzania Spółką, na równi ze spełnieniem wymagań co do jakości działań w zakresie zagospodarowania odpadów.

Back To Top
Search