skip to Main Content

Spółka Bio-Med oferuje usługi nowoczesnym urządzeniem, którym jest mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR MPB 18.47. Dzięki solidnej konstrukcji i prostej zasadzie działania przesiewacz nadaje się do pracy z różnymi materiałami – ziemią, gruzem, kompostem, odpadami komunalnymi, węglem, kruszywem oraz biomasą. Neodymowy separator magnetyczny pozwala na oddzielenie z frakcji podsitowej surowców ferromagnetycznych od przesiewanego materiału. Całość napędzana jest wysokoprężnym, niezawodnym silnikiem marki Mitsubishi, spełniającym normę emisji spalin EU Stage 3A, co czyni urządzenie niezależnym od zewnętrznych źródeł zasilania, np. energią elektryczną. Standardowym środkiem transportu przesiewacza jest samochód ciężarowy, a wymiary maszyny i i homologacja pozwalają na poruszanie się po drogach publicznych bez występowania o specjalne zezwolenia. Aby przetransportować maszynę na mniejsze odległości można zagregować ją z maszynami wolnobieżnymi, jak np. ciągnik lub ładowarka.

Dane techniczne

  • szerokość – 2550 mm
  • wysokość – 3800 mm
  • długość – 10 800 mm
  • masa całkowita – 12 800 kg
Back To Top
Search