Skip to content

W BIO-MED świadczymy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami, polegającą na zbieraniu, transportowaniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów innych niż niebezpieczne na terenie całego kraju.

Firma BIO-MED jest certyfikowanym członkiem:

  • Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
  • Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”

Jakość świadczonych przez nas usług odpowiada standardom unijnym. Działamy w oparciu o decyzje uzyskane od właściwych organów administracji państwowej.
Działając w branży ochrony środowiska od 2001 roku firma BIO-MED zdobyła znaczący udział w rynku odpadów przemysłowych oraz stała się liczącym partnerem dla polskich firm w zakresie gospodarki odpadami. Oferta firmy jest ciągle dostosowywana do oczekiwań klientów.

BIO-MED zaufało już wiele firm, ich lista stale rośnie. Swoją pozycję firma buduje opierając się na wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze.

Firma BIO-MED działa w branży ochrony środowiska od 2002 r., początkowo jako BIO-MED plus Kazimiera Sikora, Leonard Sikora Spółka Cywilna.

Przełomowym momentem w historii Spółki była data 29 stycznia 2007 r., kiedy firma została przekształcona na BIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Początkowo firma była zlokalizowana na wydzierżawionym terenie w Kielcach, przy ul. Hubalczyków, a od 2015 r. po zakupieniu nieruchomości działa w Szczukowskich Górkach (gmina Piekoszów) tuż przy granicy Kielc.

Głównym udziałowcem firmy BIO-MED Sp. z o.o. jest Pan Stefan Sikora, który jest również właścicielem wielkoobszarowego i ekologicznie działającego gospodarstwa rolnego w Odrowążu.
W strukturę organizacyjną wchodzą – biura, a także zakłady: gospodarki odpadami, produkcyjno-usługowy oraz handlu i transportu.

Podstawą działalności Spółki jest gospodarka odpadami polegająca na zbieraniu, transporcie i odzysku odpadów na terenie całego kraju. Ofertę uzupełnia świadczenie usług w tym zakresie, m. in.: skup surowców wtórnych oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

BIO-MED jest również producentem innowacyjnego nawozu organiczno-mineralnego „Gramed”, paliwa alternatywnego RDF oraz kompostu.

BIO-MED angażuje się także w działalność społeczną i wspiera lokalne inicjatywy na rzecz województwa poprzez działania sponsoringowe (np. w sporcie). Współpracujemy między innymi z jednostkami naukowymi, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi czy lokalnymi mediami.

Logo firmy zmieniło się na początku 2016 r. – aktualnie przedstawia drzewko i motyla – będące symbolami ochrony środowiska.

Spółka BIO-MED stała się liczącym partnerem dla polskich firm, gmin i innych wytwórców odpadów w zakresie gospodarki odpadami i wciąż się rozwija zdobywając znaczący udział w rynku odpadów w Polsce.

Back To Top
Search