Skip to content

Spółka BIO-MED świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami polegające na zbieraniu, transportowaniu, odzysku/przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów innych niż niebezpieczne. Oprócz wymienionych usług oferujemy również prace związane z rekultywacją terenów zdegradowanych polegającą na przywróceniu terenom zniszczonym przez działalność człowieka ich naturalnych właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych, ukształtowaniem terenu, regulacji środowiska gruntowo-wodnego. Działania rekultywacyjne prowadzone są różnymi metodami i uwarunkowane od czynników geologicznych, ekonomicznych i technicznych.

Dodatkowo oferujemy:

  • usługi ładowarką widłową i teleskopową, spychaczem,
  • wynajem kontenerów o pojemnościach 5, 7, 10, 33 m3,
  • wynajem pojemników na odpady,
  • ważenie na zalegalizowanych wagach samochodowej i paletowej,
  • wynajem samochodów samozaładowczych z dźwigiem hydraulicznym,
  • wynajem samochodów dostawczych,
  • samochodów skrzyniowych z windą załadowczą
Back To Top
Search