skip to Main Content
Świadczymy usługi:

 • w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
 • niszczenia i unieszkodliwiania produktów niepełnowartościowych lub wycofanych ze sprzedaży
 • niszczenie danych, dokumentów, nośników magnetycznych i cyfrowych
 • unieszkodliwianie trucizn, odczynników chemicznych, katalizatorów oraz szkła laboratoryjnego
 • utylizacja chłodnic, aktywnych węgli sorbentów i absorbentów
 • recykling sprzętu elektronicznego, komputerowego AGD, baterii i tworzyw sztucznych
Oferujemy:

 • doradztwo w zakresie doboru technologii unieszkodliwiania odpadów
 • profesjonalne opracowanie planów gospodarki odpadami
 • przygotowanie dokumentów wniosków wydanie decyzji
 • prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań
 • opracowanie projektów likwidacji skażeń
 • sprawozdawczość i reprezentację w urzędach
 • zapewniamy obsługę w zakresie pomiarów, badań i projektów dziedziny ochrony środowiska
Zapewniamy:

 • odbiór odpadów od wytwórcy i transport do miejsca unieszkodliwienia
 • przekazanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, recykling lub wykorzystanie odpadów
Back To Top
Search

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Szczukowskich Górkach 1A,
w gminie Piekoszów zostaje otwarty do dnia 05.08.2021 roku (włącznie).

Godziny otwarcia oraz dni pozostają bez zmian.

O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować. Za utrudnienia przepraszamy.